Lokalita

Celá lokalita Resort Hostivít je navržena v režimu „obytné zóny“ s parkovacími zálivy, vjezdy a vchody na jednotlivé pozemky, které se střídají s ostrůvky veřejné zeleně.

Jednotlivé pozemky jsou buď naprosto rovinné nebo velmi mírně svahovité směrem k jihu s převážně ideálními tvary a základovými poměry. Na některých pozemcích se nacházejí i jednotlivé vzrostlé stromy. Jedná o lokalitu vyplňující historickou proluku mezi stávající řadovou obytnou zástavbou v lokalitě Hostibejk z 70. a 80 let 20. století a Lešanskou ulicí rozvíjející se od roku 2005.

Lokalita Resort Hostivít nabízí realizaci budoucího bydlení v klidné části města obklopené ze 2 stran stávající residenční zástavbou, z jižní strany zelení a ze čtvrté (severní strany) zemědělsky obdělávanými pozemky.

Širší územní souvislosti a výhled na využití dalších ploch v katastru města řeší ÚZEMNÍ PLÁN. Lokalita se svou západní hranicí téměř dotýká zeleného Lutovníku a bezprostředně navazuje na relaxační pravidelně upravované travnaté plochy skalním ostrohu Hostibejk. Jedná se o lokalitu s výbornou dopravní obslužností ve směru na Prahu po dálnici D8. Nejbližšími obcemi jsou město Veltrusy (5 km) a obec Nelahozeves , obec Chvatěruby a město Velvary . Poloha a velikost pozemků zaručuje jejich budoucím majitelům různorodost nabídky s dostatkem soukromí. V nabídce je 31 stavebních pozemků o výměrách cca 800 – 1700 m2. V ceně pozemků je kompletní zasíťování (IS: vodovod, elektřina a kanalizace).

V období od dubna 2016 do června 2017 byly vybudovány komunikace, které jsou obousměrné v dopravním režimu „obytné zóny“ s živičným povrchem sjízdné části. S povrchem ze zámkové dlažby jsou řešeny parkovací zálivy, vjezdy a vchody jednotlivých parcel, které se střídají s ostrůvky veřejné zeleně. Samozřejmou součástí ulic je vybudované veřejné osvětlení. Na základě uzavřené „Plánovací smlouvy “ budou vybudované komunikace s vjezdy a vstupy na jednotlivé parcely a stejně tak související infrastruktura (veřejné osvětlení) převedeny na město Kralupy nad Vltavou - předpoklad do konce roku 2017.

V stejném období byly dle předpokladu vybudovány inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, síť NN) a na základě uzavřených smluv převedeno vlastnictví vybudovaných inženýrských sítí na příslušné správce sítí (Vodárny Kladno-Mělník a.s. a ČEZ Distribuce a.s.).

Místo:

Kralupy nad Vltavou 278 01, k.ú. Lobeč, okr. Mělník, asi 18 km severně od Prahy Lokalita se nachází mezi stávajícími ulicemi „Lešanská“ a „Nad Lobčí“. Obě v rámci projeku nově vzniklé ulice s charakterem obytné zóny dostaly jména navazující na staroslovanskou mytologii , tedy NEKLANOVA a VOJENOVA.

Dopravní dosažitelnost:

cca 5 km od sjezdu z D8 severně od Prahy (EXIT 9 - 9. km směr Praha –Teplice), + pražská integrováná doprava ROPID + vlakové spoje z Kralup n/Vlt.

Dostupnost:

severní okraj (Kobylisy, Letňany …) a střed Prahy jsou velice dobře a rychle dostupné po dálnici D8 + silnici II/608 (Praha – Teplice) velmi dobrý přístup do lokality automobilem je rovněž po druhé straně Vltavy od severozápadní část i Prahy 6, Ruzyně a letiště přes Horoměřice, Velké Přílepy, Statenice a Tursko.
Dojezdový čas autem se pohybuje od 15 – 20 minut na okraj Prahy v závislosti na dopravě. Vzdálenost na Letiště Ruzyně je asi 22 km. Podle řeky Vltavy vede skrz Kralupy nad Vltavou cyklostezka mezinárodního významu z Prahy do Drážďan.

Občanská vybavenost v městě:

Ve městě je kompletní vybavenost od obchodů, přes školky, školy základní i střední a rovněž z nedávné doby vědeckotechnický park jako pobočka VŠCHT. Kompletní dopravní dostupnost autobusem, autem. Město je důležitým dopravním uzlem vlaků a spojuje lokality Praha – Děčín, Kladno, Slaný, Neratovice. Ve městě dále nechybí krytý bazén, aktuálně rekonstruován, vyhlášené nově zrekonstruované venkovní koupaliště, tenisové kurty, několik fotbalových stadionů, zimní stadion včetně několika víceúčelových krytých hal pro různé sporty např. tenis, basketball, florball apod. V nedávné době se začala postupná rekonstrukce centra města, která se projevila ve výstavbě vědeckotechnického parku VŠCHT a zcela nové radnice města. v roce 2015 se vybudoval nový průtah městem a připravuje se nový obchvat města jao důležitý spoj mezi dálnicí D8 z Prahy na Ústí nad Labem a rychlostní silnicí R7 z Prahy na Slaný.

Další info o městě na oficiálních stránkách města.

Fotografie

zkouška

zkouškaRychlé kontakty

Prodejce
Ing. Petr Čihák
cihak.p@seznam.cz
604 435 234

Přidružené stránky
www.hostibejk.cz

Aktuální novinky
www.facebook.com/hostivit
Copyright © 2018 www.hostivit.cz. , www.hostibejk.cz. Všechna práva vyhrazena.