Resort Hostivít

Jedná se projekt residenčního bydlení ve velmi příjemné lokalitě obklopené zelení . Lokalita je koncipována pro výstavbu 31 rodinných domů a leží mimo záplavovou oblast na okraji stávající residenční zástavby města Kralupy nad Vltavou ve čtvrti známé pod názvem Hostibejk, odkud je to „co by kamenem dohodil“ do centra města, avšak charakter lokality si zachovává díky výškovému odstupu od frekventovaných částí města přírodní až téměř venkovský ráz.

Předmětná lokalita „Resort Hostivít“ je obklíčena zelení a vklíněna mezi ve městě nejznámější zelené (parkové a lesoparkové) plochy Hostibejk a Lutovník. V nedalekém sousedství se nachází Dvořákova stezka vedoucí podle řeky Vltavy k zámku Nelahozeves. Mezi významné blízké cíle vhodné k relaxaci a pro volné chvíle s rodinou nebo sport patří rovněž nedaleký zámek Veltrusy s plochou zámeckého parku 300 ha.

Zásadním a hlavním cílem investorů je vytvoření místa pro bydlení respektující veškeré architektonické a urbanistické zásady a tím dosažení nadčasových parametrů celého resortu. Nutno zdůraznit, že jeden z investorů již v lokalitě bydlí od roku 2007 a druhý investor se hodlá do lokality rovněž stěhovat. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhodobou spokojenost budoucích obyvatel a vlastníků RD.

Této filozofii je podřízena veškerá činnost spojená s realizací rezidenčního bydlení v resortu Hostivít.

Při zpracování projektu architektem byl zvláštní důraz kladen na celkovou koncepci lokality, jejího nenásilného začlenění do stávající zástavby v obci se zřetelem na zajištění klidu a soukromí pro jednotlivé domy a jejich budoucí obyvatele. Při návrhu urbanistického členění a zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů bylo vycházeno z dlouholetých zkušeností při projektování rodinných domů s ohledem na specifika příměstského bydlení a s tím spojenými požadavky na dostatečně dimenzované plochy technického zázemí jednotlivých domů (garáže, prostor pro zahradní nářadí, jízdní kola …)

Novinky

7.3.2016 Doplněny rozhodnutí o výstavbě kanalizace, vodoinstalace a komunikace.

5.10.2017 Doplněny kolaudační souhlasy na veškeré stavby a aktualizován stav prodeje jednotlivých pozemků.

8.7.2018 Znovu vrácena sekce "Domy", která bude postupně aktualizována návrhem nových domů a do sekce "Dokumenty" doplněny regulativy.

Rychlé kontakty

Prodejce
Ing. Petr Čihák
cihak.p@seznam.cz
604 435 234

Přidružené stránky
www.hostibejk.cz

Aktuální novinky
www.facebook.com/hostivit
Copyright © 2018 www.hostivit.cz. Všechna práva vyhrazena.